szczegółowe kwalifikacje

Lista wybranych szkoleń podyplomowych

-Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego; Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Kierownik merytoryczny Studium: dr Piotr Drozdowski.
-Szkolenia z zakresu psychoterapii w ramach Curriculum, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Kierownik szkoleń: mgr Krzysztof Klajs.
-Pierwszy rok całościowego kurs Psychoterapii, Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Babińskiego w Krakowie, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości . Kierownik kursu: dr Ewa Niezgoda. ( kurs rekomendowany przez Sekcję Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
-szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ- pierwszy stopień). Prowadzenia: mgr Aurelia Dembińska.
-Szkolenie w terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji ( profilaktyka i terapia zaburzeń stresu pourazowego); Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Uniwersytet Warszawski. Prowadzanie: prof. Bogdan Zawadzki, dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Prągłowska.
-Blok roczny z psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych; Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie.
-Studium Dialogu Motywującego. Kierownik szkolenia: Jadwiga M. Jaraczewska
-Roczny blok terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży; Poza Schematami
-całościowe szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej Crescentia ( w trakcie)
– Terapia Schematów, Olga Olszewska, Sensica Toruń ( ponad 100 godzin szkoleniowych)
-Russ Harris, ACT & Mindfulness for Trauma
-Russ Harris, ACT for Beginners
-Russ Harris, ACT for Adolescents
-Marsha Linehan, DBT skills
-Louise Hayes, Wykorzystanie programu DNA V do pracy z młodzieżą
-Światowa Konferencja ACBS (6 dni).